kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkultura@kmd.lt
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

Projektai2016 m.

·   Filmas „(Ne)žinomas Joniškis“ (Lietuvos kultūros taryba, 1500 EUR)

·    Saulės mūšio pergalės 780 m. sukakties minėjimas Jauniūnuose (Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo fondas iš Joniškio r. savivaldybės biudžeto, 300 EUR)

·     Atminties kultūros skatinimo programa: Šiaurės Lietuvos šviesuomenė (Lietuvos kultūros taryba, 2500 EUR)

·     Respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis “Bendraamžių scena 2016” (Lietuvos kultūros taryba, 2500 EUR)


2015 m.

·   Respublikinė tautodailininkų tapybos darbų paroda „Etnografinių regionų dvasia Lietuvos tautodailėje“, skirta A. Varno premijai laimėti (Lietuvos kultūros taryba, 2800 EUR)
·  Saulės festivalis – atminties kultūra kūrybiškumui skatinti (Lietuvos kultūros taryba, 3000 EUR)

2014 m.

·   Jaunųjų kinomanų kūrybinė stovykla „Vaizdų tiltai“ (Lietuvos kultūros taryba, 10 000 Lt)
·   Tautinio šokio festivalis „Metai“, skirto K. Donelaičio 300 gimimo metinėms (Lietuvos kultūros taryba, 5500 Lt)
·   Kūrybiškumo ugdymo programa su „Bendraamžiais“ (Lietuvos kultūros taryba, 15 000 Lt)
·   Tarptautinis mėgėjų teatro festivalis „Pažintis“ (Lietuvos kultūros taryba, 15 000 Lt)
·    Senųjų Žiemgalos tradicijų skatinimas taikant modernias meninės raiškos formas“ (LLIV-271). Partneriai: Duobelės savivaldybė (Latvija) bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. (Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programa „Latvija-Lietuva 2007-2013“, remiama Europos Sąjungos Bendrijos iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirtas 177 430,05 eurų finansavimas (bendras projekto biudžetas – 208 741,23 eurų).
·  Renginių ciklas: Saulės festivalis - istorija, kūryba, atmintis (Lietuvos kultūros taryba, 6 000 Lt)

2013 m.

·   Respublikinis festivalis-konkursas „Dainos sparnais“, skirtas kompozitoriaus A. Raudonikio kūrybai (LR Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, 4000 Lt)
·   Renginių ciklas, skirtas Tarmių metams (LR Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, 8000 Lt)
·   Kultūrinio bendruomeniškumo skatinimo programa „Istorinė atmintis – kultūrai“ (LR Kultūros ministerija, Regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę atskirtį fondas, 10000 Lt)
·   „Saulės festivalis“, skirtas Saulės mūšio pergalei atminti ( Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimas Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, 800 Lt)

2012 m.

·    Jaunųjų kinomanų judėjimas „Vaizdų tiltai“ (LR Kultūros ministerija, Jaunųjų menininkų projektų fondas, 8000 Lt)
·    Joniškio jaunimo internetinis radijas (LR Kultūros ministerija, Vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos projektų fondas, 7000 Lt)
·    Baltų vienybės dienos šventė (LR Kultūros ministerija, Tautinių mažumų kultūros plėtotės projektų fondas, 1000 Lt)
·    Respublikinė tautodailininkų tapybos paroda Adomo Varno premijai laimėti (LR Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, 5000 Lt)
·    Joniškio meno šventė (LR Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, 6000 Lt)
·    Tarptautinė šiuolaikinio šokio meno šventė, skirta TAFISA  (LR Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, 5000 Lt)
·    Respublikinis istorinės lietuvių dainos festivalis-konkursas „Aušta aušrelė“ (LR Kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, 4000 Lt)

2011 m.
  

·   Saulės mūšio renginių ciklas (Kultūros rėmimo fondas, 7000 Lt)

·    Respublikinis istorinės dainos festivalis-konkursas „Aušta aušrelė (Kultūros rėmimo fondas, 3000 Lt)

·   Tarptautinis festivalis „Draugų būryje“ (Kultūros rėmimo fondas, 4000 Lt)

·   Latvių kultūros šventė, skirta Baltų vienybės dienai (Kultūros ministerijos Tautinių mažumų fondas, 1200 Lt)

·   Jaunimo tęstinis projektas „Draugystės uostas“ (Joniškio r. savivaldybės administracijos fondas jaunimo veiklai, 600 Lt)

·   Stovykla jaunimui „Gyvenimo keliu – be takelių ir klystkelių. Gyventi!“ (Joniškio r. savivaldybės administracijos fondas jaunimo veiklai, 600 Lt)

·   Projektas tautiniam kostiumui (Žemės ūkio ministerija, 1000 Lt)

 

2010 m.

·    Lietuvos mėgėjų teatrų festivalio „Atspindžiai-2010“ baigiamoji šventė (LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, 3000 Lt)

2009 m.

·    Respublikinis jaunimo tautinių šokių festivalis „Šokim šokimėlį“ (LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, 4000 Lt)
·    19-osios Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūros ATSPINDŽIAI-2009 regioninio turo šventė (LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, 2000 Lt)
·    Respublikinė mėgėjų teatrų šventė „Bičiuliai-2009“ (LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, 8000 Lt)
·    Projektai „Draugystė be sienų“ ir „Senosios močiutės pasakos“ (LR Kultūros ministerija, 1500 Lt