kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkckultura@gmail.com
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

Kol Žiemgala dar mumyse žaliuoja


2017, rugsėjo 18
  
   Rugsėjo 15 d. Joniškio kultūros centre vyko Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos 20-mečio renginių ciklo atidarymas, kurį iliustravo kraštiečio dailininko Viktoro Žilinsko dailės darbų parodos „Žalia Žiemgala“ pristatymas. Renginys pradėtas Joniškio KC folkloro kolektyvo „Kupars“ moterų daina „Jovaras“. Rengino vedėja, vilkinti istoriniu žiemgališku kostiumu, Vilma Kubilinskaitė (Joniškio KC teatro “Žiburys” aktorė) priminė žiemgališkumo reiškinio santalkos tėvo Juozo Šliavo eilėraštį „Žiemgaliai“. Šio žmogaus fenomeno dėka Šiaurės Lietuvos teritorijoje gimė „Žiemgalos draugija“ – žiemgališkojo paveldo ir dabarties kultūros puoselėtoja, o iš jos jau du dešimtmečius veikiantis šios Draugijos padalinys – Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius, kurio veiklos jubiliejus šiuo renginiu ir pradėtas švęsti.
   Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus pirmininkė Dzintra Elga Irbytė-Staniulienė trumpai apžvelgė per du dešimtmečius Draugijos nueitą kelią, pasidalino jubiliejinių renginių planais. Pasak Dz. E. Irbytės-Staniulienės, gyventi Žiemgalos krašte – dviguba privilegija. Kadangi du trečdaliai Žiemgalos teritorijos yra Latvijoje, o vienas trečdalis – Lietuvoje, mes galime gyventi dviejose šalyse, kurias jungia bendras pavadinimas – Žiemgala. Lietuviškosios Žiemgalos krašto žmonių bendrystė su latviais įrėžta net ir genuose – šis autentiškasis mentaliteto sluoksnis, ateinantis iš prigimtinės gelmės, ir yra tikroji, vidinė, archainė Žiemgalos krašte gyvenančių žmonių ypatybė. Kalbėtoja pakvietė susirinkusius aktyviai dalyvauti Draugijos renginiuose ir mylėti bei saugoti savo krašto istorines šaknis.
“Kupars” sutartine pereita prie renginio meninės dalies. Kas geriausiai gali pažinti, apdainuoti posmais ir perteikti vaizdais Žiemgalos gamtos ir istorijos savitumą, jei ne poetas ir dailininkas? Tokį unikalų žmogų Joniškio kraštas turi – tai kūrėjas Viktoras Žilinskas, kuriam Žiemgalos vardas, jos upės, piliakalniai ir dvasia yra įkvėpimo šaltinis. Pabrėžta, kad kraštiečio dailininko V. Žilinsko paroda “Žalia Žiemgala” skiriama ne tik Draugijos jubiliejui, bet ir Piliakalnių metams bei Europos paveldo dienoms, kurių tema „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“. Be to, ją autorius tiesiogine prasme dovanoja Joniškiui.
   Pristatydamas 29 tapybos darbų kolekciją ir tarp paveikslų eksponuojamų dešimt joniškietiška šnekta (kurią kūrėjas laiko žiemgališka) sukurtų eilėraščių su vertimais į latvių kalbą, Viktoras Žilinskas detaliau papasakojo apie savo darbus. Parodos pristatymo anonse Viktoras Žilinskas sako: „Iš pradžių norėjosi įamžinti iš vaikystės metų atmintyje įsirėžusių gimtųjų vietų vaizdus, kurių jau nebėra. Mano sodyba, kurioje gimiau, miškelis, beržynėlis, pelenėlės, rugių laukai, iki skausmo man pažįstama Audruvė, Kiriena, Sidabra, Mūša. Po jų sekė piliakalniai, esantys ne tik Joniškio rajone, bet ir Pakruojo, Pasvalio rajonuose, Latvijoje – žodžiu, Žiemgalos žemėje. Man buvo svarbu įamžinti tuos vaizdus, kurie man brangūs, kol dar nesunyko atminty, o ir realybėj. Kol Žiemgala dar mumyse žaliuoja.“
Vėliau skambėjo kūrėjo skaitoma jo poezija joniškietiškai, o vertimus į latvių kalbą skaitė jų vertėja Dz. E. Irbytė-Staniulienė.
   Į renginį atvyko LR Seimo narys, Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas, istorikas, profesorius Arūnas Gumuliauskas su padėjėja Kristina Karošaite. A. Gumuliauskas pasidžiaugė taip prasmingai Draugijos ir jos bičiulių puoselėjama istorinių krašto šaknų atmintimi. Politikas padėkomis apdovanojo: už ilgametę ir vaisingą tarnystę žiemgališkai kultūrai, nutiestus kultūrinius ir literatūrinius tiltus su latviškuoju Žiemgalos regionu Žiemgalos-aukštaičių draugijos Joniškio skyriaus pirmininkę Dzintrą Elgą Irbytę-Staniulienę, už atkaklų ir kryptingą Žiemgalos istorinės atminties gaivinimą, puoselėjimą ir sklaidą tęstiniais projektais, atminties ženklais, leidiniais bei renginiais asociacijos „Žiemių pradas. Simkala“ vadovą buvusį Žiemgalos-aukštaičių draugijos Joniškio skyriaus pirmininką, dabar − narį, Andrių Bitaitį ir Joniškio kraštietį dailininką ir literatą Viktorą Žilinską už žiemgališkos dvasios vaizdinius poezijoje ir dailėje, už kultūros žmogaus meilę ir ištikimybę savo gimtajam kraštui, jo istorijai ir šnektai.
   Sveikindama parodos autorių, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių bendrijos pirmininkė Laima Kelmelienė žavėjosi Viktoro darbštumu - jau sudalyvauta 70 dailės darbų parodų, nemaža dalis jų - personalinės. Joniškio r. savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė pasidžiaugė, kad Viktoras, nors ir gyvendamas Kaune, nepamiršta mūsų, savo pavyzdžiu mus moko mylėti gimtinę, jos ištakas. Besidžiaugiančių paroda ir autoriaus buvimu kartu netrūko - gražiai pasveikino Joniškio literatų klubas “Audruvė”, J. Avyžiaus viešosios bibliotekos vardu bibliotekininkė ir Draugijos narė Vijoleta Kuprevičienė, Joniškio KC direktorės pavaduotoja Ilona Osipova, Beržininkų bendruomenės nariai ir kt. Itin šiltai skambėjo rudiškiečių Elenos Karnišauskienės sveikinimas ir Antano Karnišausko jausmingai dainuotos dainos...


Nuotraukos       
       
ARCHYVAS
NUORODOS