kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkckultura@gmail.com
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

Pristatyta kraštiečio dailininko Sigito Prancuičio retrospektyvinė paroda


2017, balandžio 3
  
    Kovo 30 d. Raudonojoje sinagogoje vyko Joniškio kultūros centro surengtos kraštiečio dailininko Sigito Prancuičio retrospektyvinės parodos "Metaforų konceptai" (1967−2017, tapyba, skulptūra, asambliažai) pristatymas. Jame pilnai žiūrovų salei savo sentimentus Joniškiui išsakė po 40 m. į gimtinę su savo kūryba grįžęs dailininkas Sigitas Prancuitis. Jo kūrybą aptarė šiaulietis publicistas Ričardas Jakutis, dailininko sukurtą poeziją skaitė Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, muzikavo Aistė Tuminaitė ir Jonas Gricius. Dailininkas žiūrovams surengė konkursą - pasakiusiam kas, jo nuomone, yra konceptas, įteiks paveikslą... Laimė nusišypsojo Joniškio KC režisieriui Arvydui Butkui. Dailininkas tą vakarą buvo išties dosnus - du paveikslus padovanojo mokyklai, kurią kažkada baigė, - "Aušros" gimnazijai (mokytojo J. Vainausko ir aktoriaus J. Kisieliaus portretus), o Joniškio istorijos ir kultūros muziejui - tautosakininko Mato Slančiausko portretą. Joniškio kultūros centras dailininkui parengė siurprizą - Baltojoje sinagogoje eksponuojamoje jo darbų parodoje laukė A. Bartašiūno sukurta skulptūra "Dailininkas Sigitas Prancuitis stebi parodos lankytojus". Renginio metu vyko jo fragmentų filmavimas, atsiliepimų apie dailininką fiksavimas. Visa tai išvysime rudenį šiauliečių kuriamame dokumentiniame filme apie Sigitą Prancuitį.
   Sigitas Prancuitis 1946 m. gimė Jakiškiuose (Joniškio r.). Mokėsi Joniškio 1-ojoje vidurinėje (dabar „Aušros“ gimnazija). 1965−1974 m. mokėsi Vilniaus dailės institute. 1974−1975 m. Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas), nuo 1975 m. Šiaulių vaikų dailės mokyklos dėstytojas. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Yra sukūręs asambliažų, grafikos, monumentaliosios tapybos darbų. Svarbesni tapybos darbai: 5 dalių poliptikas „Saulės mūšiui atminti“ (1985 m.), 15 paveikslų liaudies skulptūros tema (1989 m.), „Vakarienė su katinu“ (1990 m.), „Žmogus iš liaudies“ (1993 m.), „Procesija“ (1994 m.), „Karalius Dovydas“ (1998 m.), „Paskutinis gundymas“ (1998 m.), „Pasimatymas“ (1998 m.), „Klucio moteris“ (1997 m.); monumentaliosios tapybos darbai: Senoji Žemaitija (Naujoji Akmenė), freska „Derlius“ (Joniškis) ir kt. Tapybos darbų yra įsigiję Vilniaus, Kauno, Šiaulių muziejai, Etten-Leuro (Olandija) miestas, privatūs asmenys.
  Per savo ilgus darbo metus Šiaulių dailės mokykloje išugdė daugelį žinomų Šiaulių menininkų. Dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje, Rusijoje. Menininko susidomęjimą kelia ne tik tapyba, bet ir asambliažai, objektai, monumentalūs kūriniai. Sigitas Prancuitis neapsiriboja tik menu, jam įdomi yra istorija ir literatūra.
    Šioje parodoje pristatyti Sigito Prancuičio vizijų pasauliui būdingi originalūs skulptūriniai objektai ir tapybos kūriniai. Tai sudaiktintos ir nuspalvintos menininko fantazijos apie laiko kismą, istoriją, pasąmonę ir grožį.
S. Prancuičio parodą "Metaforų konceptai" Baltojoje sinagogoje bus galima pamatyti iki balandžio 14 d.

Nuotraukų autorė Vilma Stulgienė

Nuotraukos       
       
ARCHYVAS
NUORODOS