kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkultura@kmd.lt
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

Tarptautinę mokytojų dieną – padėkų lietus


2012, spalio 9
 
  Tarptautinę mokytojų dieną Joniškio kultūros centre surengtoje šventėje rajono pedagogams dėmesio netrūko. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva filmuku gražiai iliustruota rajono mokytojų veikla. Nemažą pluoštą padėkų mokytojams įteikė rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Ingrida Mačiulienė. Pedagogus gražiai pagerbė ir nepriklausomas Joniškio krašto laikraštis „Joniškio dienos“, kartu su laikraščio skaitytojais rinkęs šių metų geriausią rajono pedagogą ir geriausiųjų dešimtuką. Laikraščio direktorė-redaktorė Birutė Kybartienė paskelbė, kad skaitytojų valia geriausiu mokytojų išrinktas Žagarės gimnazijos mokytojas Andrius Petkauskas, padėkomis ir gėlėmis apdovanoti ir geriausiųjų dešimtuko mokytojai. Net 27 Joniškio mokytojams, savo iniciatyvomis ir nuoširdžiu bendradarbiavimu prisidedantiems prie kultūros plėtros, padėkas ir gėlių įteikė ir Joniškio kultūros centro direktorė Gerda Norušaitienė. Jiems ir visiems kitiems rajono mokytojams G. Norušaitienė skyrė ir dainą. Dainomis mokytojus džiugino ir Joniškio KC jaunimo klubo ir dainavimo studijos „ETC“ solistės Jolita Gubevičiūtė ir Solvita Tabokaitė (vad. Dovilė Adomaitytė) bei Joniškio yamahos muzikos mokyklos mokinės (vad. Fausta Užkuraitienė).
   Renginyje gražiai padėkota ir buvusiems Joniškio rajono mokyklų vadovams. Rajono pedagogų bendruomenę sveikino ir Šiaulių universiteto tarybos narys, doc. dr. Stasys Tumėnas, Joniškio policijos komisariato atstovai.
  Šventę užbaigė Pasvalio kultūros centro šokio teatro „Tango &“ spektaklis „Šeši sonetai“ (pagal Viljamo Šekspyro meilės sonetus).
   Joniškio kultūros centras Tarptautinės mokytojų dienos proga už nuoširdų ir vaisingą bendradarbiavimą puoselėjant kultūrą dėkoja:
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojams:
pradinio ugdymo mokytojai metodininkei DALIAI ŽILEVIČIENEI
pradinio ugdymo mokytojai metodininkei LIGITAI DUNDAITEI
gimtosios kalbos mokytojai metodininkei VILMAI KUMPIKEVIČIŪTEI
dailės ir braižybos mokytojai metodininkei RASAI LIUBAUSKIENEI
direktoriaus pavaduotojai ugdymui  IRENAI BARTAŠIŪNIENEI
muzikos mokytojai metodininkei MARIJAI SAVICKIENEI
Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokytojams:
direktoriaus pavaduotojai ugdymui  NIJOLEI RAŠIMIENEI
choreografijos vyr. mokytojai SANDRAI PAULAVIČIENEI
muzikos vyr. mokytojai VIRGINIJAI PUČKUVIENEI
 technologijų vyr. mokytojai GITANAI STAGIENEI
kūno kultūros mokytojai metodininkei RASAI KAZIMIERAITIENEI
 fizikos ir informatikos vyr. mokytojui TOMUI JANKAUSKUI
Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokytojams:
 neformalaus švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjai, lietuvių kalbos vyr. mokytojai VILIJAI BARTAŠIENEI
šokio mokytojai metodininkei SIGMAI JONUŠIENEI
muzikos vyr. mokytojai BIRUTEI JURGAITYTEI
 muzikos studijos vadovui, mokytojui metodininkui PRANUI PETRAIČIUI
 dailės mokytojai KRISTINAI JUDŽENTYTEI
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokytojams:
direktoriaus pavaduotojai ugdymui DAIVAI STANKUZEVIČIENEI
akordeono vyr. mokytojai DANUTEI POLIAKIENEI
akordeono vyr. mokytojai VILMAI SKRODENIENEI
smuiko vyr. mokytojai ZITAI GAŠKAUSKAITEI
dailės vyr. mokytojai LORETAI ANGILOVIENEI
choreografijos vyr. mokytojai VILMAI ČERNAUSKIENEI
Joniškio žemės ūkio mokyklos mokytojams:
sportinio šokio mokytojai LINAI BUDRIENEI
 lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei NIJOLEI VAIČIULYTEI-MYKOLAITIENEI
profesijos mokytojai RIMAI SKIRVAINIENEI
 floristų būrelio vadovei LIUDAI MICHAILOVAI

DalytisARCHYVAS
NUORODOS