kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkultura@kmd.lt
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys

Respublikinės tautodailininkų tapybos parodos A. Varno premijos laureatas – vilnietis


2012, gegužės 17
 
  Gegužės 12-ąją Joniškio kultūros centre vyko 17-osios respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos uždarymas ir iškilminga parodos laureato, Adomo Varno premijos laimėtojo, apdovanojimo ceremonija, kurią vainikavo folkloro grupės „Žalvarinis“ (Vilnius) koncertas. Parodos vertinimo komisija: Lietuvos tautodailininkų sąjungos vadovas, dailininkas Jonas Rudzinskas, Lietuvos liaudies kultūros centro vyriausioji specialistė, menotyrininkė Elena Počiulpaitė, menotyrininkas, dailininkas, profesorius Vytenis Rimkus bei A. Raudonikio meno mokyklos vyr. mokytoja Loreta Kalinauskaitė-Angilovienė nusprendė Adomo Varno 1950 Lt premiją skirti vilniečiui  Vladui Jonui Ščeponui už darbus „Gyvybės medis“, „Prie ežero“, „Darbymetis“ ir „Bažnytkaimis“. Premiją laureatui įteikė Joniškio r. savivaldybės mero pavaduotojas  Gintaras Gadliauskas. Visi uždaryme dalyvavę tautodailininkai apdovanoti Joniškio kultūros centro vaizdo plokštelėmis su detalia parodos medžiaga bei gėlėmis. Parodos žiūrovų prizas, kurį įsteigė Joniškio kultūros centras, įteiktas tautodailininkei Alvinai Uglininkienei iš Biržų. Išdalinta ir daugiau įvairių renginio rėmėjų įsteigtų prizų: Albertui Lisovskiui iš Varėnos (Joniškio žemės ūkio mokykla), Birutei Lukošienei iš Plungės (Moterų asociacijos Joniškio skyrius), kraštiečiui Viktorui Žilinskui iš Kauno (literatų klubas „Audruvė“ ir Kauno kultūros savaitraštis „Nemunas“), joniškietei Daliai Sutkuvienei (Joniškio r. savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius), joniškietei Vidai Peleniuvienei (UAB „Joniškio baldai“ ir laikraštis „Joniškio dienos“), Alei Kalėdienei iš Druskininkų (Algimanto Raudonikio meno mokykla), Stasei Kanapeckienei iš Kauno (Nerijaus Plaščinsko individuali įmonė), Adelei Černiauskienei iš Plungės r. ir Jolitai Levčenkienei iš Utenos (Editos Gaidjurgienės individuali įmonė), Olekui Riabčiuk iš Vilniaus (Joniškio „Aušros“ gimnazija), Birutei Kuckaitei iš Vilniaus (Joniškio Mato Slančiausko gimnazija), Ilonai Daujotaitei-Janulienei iš Vilniaus (Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla ir Stanislavos Berklovienės individuali įmonė), joniškietei Virginijai Kutkienei (Joniškio r. laikraštis „Sidabrė“), Juozui Davainiui iš Marijampolės (Joniškio seniūnija), Kęstučiui Preidžiui iš Biržų (Joniškio istorijos ir kultūros muziejus) ir kt.
   Adomo Varno premijos laureatas V. J. Ščeponas premijos steigėjai Joniškio r. savivaldybės tarybai padovanojo vieną iš savo paveikslų („Bažnytkaimis“).
   17-oje respublikinėje tautodailininkų tapybos parodoje nuo balandžio 13-os iki gegužės 12-os eksponuoti 67 autorių darbai iš 14 šalies miestų ar rajonų – Druskininkų, Varėnos, Alytaus, Utenos, Vilniaus, Kauno, Kauno r., Pakruojo, Biržų, Telšių, Mažeikių, Plungės, Marijampolės ir Joniškio. Tradiciškai daugiausiai autorių, net 19, dalyvauvo iš Kauno. Parodoje savo darbus eksponavo aštuoni mūsų krašto tautodailininkai: Virginija Kutkienė, Vida Peleniuvienė, Dalia Sutkuvienė, Vendrė Vaičiulevičienė, Linutė Rumbauskaitė, Janina Lenkauskienė, Janina Bertulienė  ir kraštietis iš Kauno, tačiau save pristatantis nuo Joniškio, Viktoras Žilinskas.


Dalytis